Rhaglen

Lleoliad: Zoom - I gael mynediad cyhoeddus i’r cyfarfod, cysylltwch â ni.

Cyswllt: Annes Sion  01286 679490

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

4.

COFNODION pdf eicon PDF 297 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 19 Hydref 2021 fel rhai cywir (ynghlwm).

5.

CYNLLUN HYBU'R GYMRAEG : ADRAN ADDYSG pdf eicon PDF 490 KB

Cyflwyno gwybodaeth am gyfraniad yr Adran Addysg i weithrediad y Polisi Iaith a Chynllun Hybu’r Gymraeg yng Ngwynedd

 

6.

CYNLLUN HYBU'R GYMRAEG : CEFNOGAETH GORFFORAETHOL pdf eicon PDF 625 KB

Cyflwyno gwybodaeth am gyfraniad yr Adran Cefnogaeth Gorfforaethol i weithrediad y Polisi Iaith a Chynllun Hybu’r Gymraeg yng Ngwynedd

 

7.

CYNLLUN HYBU'R GYMRAEG : ADRAN TAI AC EIDDO pdf eicon PDF 566 KB

Cyflwyno gwybodaeth am gyfraniad yr Adran Tai ac Eiddo i weithrediad y Polisi Iaith a Chynllun Hybu’r Gymraeg yng Ngwynedd

 

8.

YMGYNGHORIAD LLYWODRAETH CYMRU : CYNLLUN TAI CYMUNEDAU CYMRAEG pdf eicon PDF 365 KB

Cyflwyno papurau’r Ymgynghoriad a gwahodd sylwadau gan yr aelodau ar gynnwys y ddogfen. Bydd yr Uned Iaith yn llunio ymateb i’r ymgynghoriad ar sail y sylwadau a dderbynnir.

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

YMCHWIL TAI NEWYDD YNG NGWYNEDD pdf eicon PDF 324 KB

Cyflwyno canlyniadau’r gwaith ymchwil er gwybodaeth i’r aelodau.

 

Dogfennau ychwanegol: