Rhaglen

Lleoliad: Zoom

Cyswllt: Natalie Lloyd Jones  E-bost: NatalieLloydJones@Gwynedd.Llyw.Cymru

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

I nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION pdf eicon PDF 225 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol

o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 13eg o Orffennaf, 2021 fel rhai cywir.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

NEWID HINSAWDD pdf eicon PDF 239 KB

Aelod Cabinet: Cyng. Dyfrig Siencyn

 

Diweddariad ar yr hyn mae’r Cyngor yn ei wneud ar hyn o bryd i ymateb i’r heriau newid hinsawdd a chamau eraill sydd yn ymarferol i’r Cyngor weithredu arnynt i’r dyfodol.

Dogfennau ychwanegol:

6.

NEWID HINSAWDD - STRATEGAETH LLIFOGYDD LLEOL pdf eicon PDF 242 KB

Aelod Cabinet: Cyng. Catrin Wager

 

Diweddariad ar: Gweithredu ar Risgiau Llifogydd Mewndirol a Risgiau Llifogydd Arfordirol

Dogfennau ychwanegol:

7.

NEWID HINSAWDD - ASEDAU ATAL LLIFOGYDD GWYNEDD pdf eicon PDF 314 KB

Aelod Cabinet: Cyng. Catrin Wager

 

Diweddariad ar: Trefniadau monitro cyflwr asedau Gwynedd er mwyn lleihau risgiau.

Dogfennau ychwanegol: