Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Hybrid - Hybrid. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans 01286 679 878  E-bost: lowrihafevans@gwynedd.llyw.cymru

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol ac i nodi materion protocol. 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION pdf eicon PDF 255 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO

Cyflwyno adroddiad Pennaeth Adran Amgylchedd.

.

Dogfennau ychwanegol:

5.1

Cais Rhif C18/0238/11/LL Cyn Iard gychod Dickies, Beach Road, Bangor, LL57 2SZ pdf eicon PDF 564 KB

Cais llawn ar gyfer ail-ddatblygu safle gwag er mwyn adeiladu 55 uned byw ynghyd a chreu mynedfa gerbydol newydd, ffordd stad a llwybrau cysylltiedig, mannau parcio a thirlunio.

 

AELODAU LLEOL: Cynghorydd Medwyn Hughes a’r Cynghorydd Huw Wyn Jones

 

Dolen i'r dogfennau cefndirol perthnasol

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 

Y CAIS WEDI EI DYNNU YN ÔL GAN YR ASIANT CYN Y PWYLLGOR CYNLLUNIO

 

5.2

Cais Rhif C22/0950/11/LL 340 Stryd Fawr, Bangor, Gwynedd, LL57 1YA pdf eicon PDF 506 KB

Newid defnydd cyn glwb nos i 9 fflat hunangynhwysol 1 ystafell wely

Aelod Lleol: Cynghorydd Nigel Pickavance a’r Cynghorydd Dylan Fernley

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: GOHIRIO ER MWYN CWBLHAU'R BROSES CYHOEDDUSRWYDD YN GYWIR

 

 

5.3

Cais Rhif C22/0256/13/LL Brig Y Nant, Coetmor New Road, Bethesda, LL57 3LU pdf eicon PDF 536 KB

Codi 18 tŷ, ffordd newydd a thirlunio.

Aelod Lleol: Cynghorydd Rheinallt Puw

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: GOHIRIO ER MWYN CYNNAL YMWELIAD SAFLE