Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Siambr Hywel Dda, Swyddfeydd y Cyngor Caernarfon ac yn rhithiol drwy Zoom. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Annes Sion 

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION pdf eicon PDF 130 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod diwethaf y pwyllgor hwn, a gynhaliwyd ar y 23ain o Dachwedd 2023, fel rhai cywir.

Dogfennau ychwanegol:

5.

CYNLLUN GWEITHREDU TAI pdf eicon PDF 582 KB

Ystyried yr adroddiad.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

1)    Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau

2)    Gwneud cais I'r Fforwm Craffu am Ymchwiliad Craffu I'r Polisi Gosod Tai Cymdeithasol er mwyn gweld pa mor wydn yw’r drefn ac i fynd o dan groen y polisi.

 

6.

GWAITH ATALIOL A GOMISIYNIR I'R TRYDYDD SECTOR pdf eicon PDF 89 KB

Ystyried yr adroddiadau.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

1.    Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau gan groesawu y syniad o drefn trawsadrannol i fonitro grantiau.

2.    I dderbyn adroddiad cynnydd ar y maes gan yr adrannau yn 2025.

7.

PROTOCOL DISGYN / CWYMPO pdf eicon PDF 560 KB

Ystyried yr adroddiad.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

a)    Derbyn yr adroddiad a gofyn i'r Cyfarwyddwr Corfforaethol i ystyried dosbarthu’r  wybodaeth I'r cyhoedd os yn bosib.