Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddarganfod y gwybodaeth diweddaraf yng nghyswllt penderfyniadau Pwyllgorau'r Cyngor sydd yn gwneud penderfyniadau.

Neu fe allwch ymweld â tudalen penderfyniadau swyddogion i weld gwybodaeth yng nghyswllt penderfyniadau dirprwyedig swyddogion.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Eitemau a alwyd i mewn
CYFRIFION TERFYNOL AR GYFER PWYLLGOR POLISI CYNLLUNIO AR Y CYD ref: 241917/06/202217/06/2022Nid i'w alw i mewn
ETHOL CADEIRYDD ref: 241717/06/202217/06/2022Nid i'w alw i mewn
ORGANISATIONAL STRUCTURE AND STAFFING ref: 242417/06/202217/06/2022Nid i'w alw i mewn
ELECT VICE CHAIR 2022/23 ref: 242117/06/202217/06/2022Nid i'w alw i mewn
ETHOL CADEIRYDD 2022/23 ref: 242017/06/202217/06/2022Nid i'w alw i mewn
CONSTITUTIONAL MATTERS ref: 242217/06/202217/06/2022Nid i'w alw i mewn
PAY POLICY STATEMENT 2022/23 ref: 242317/06/202217/06/2022Nid i'w alw i mewn
ETHOL IS-GADEIRYDD ref: 241817/06/202217/06/2022Nid i'w alw i mewn
ADRODDIAD PERFFORMIAD CYNGOR GWYNEDD 2021/22 ref: 241414/06/202214/06/2022Nid i'w alw i mewn
CAPITAL PROGRAMME 2021/22 - END OF YEAR REVIEW (31 MARCH 2022 POSITION) ref: 241614/06/202214/06/2022Nid i'w alw i mewn
FINAL ACCOUNTS 2021/22 - REVENUE OUT-TURN ref: 241514/06/202214/06/2022Nid i'w alw i mewn
Application No C22/0134/16/LL Plot C1, Parc Bryn Cegin, Llandegai , Bangor, LL57 4BG ref: 240313/06/202213/06/2022Nid i'w alw i mewn
Application No C22/0251/11/DA 23 Ffordd Belmont, Bangor, Gwynedd, LL57 2HY ref: 240213/06/202213/06/2022Nid i'w alw i mewn
Application No C21/1174/11/LL Bae Hirael, Bangor, LL57 1AD ref: 240813/06/202213/06/2022Nid i'w alw i mewn
Application No C22/0038/22/LL Fferm Taldrwst Lôn Ddwr, Llanllyfni, Caernarfon, Gwynedd, LL54 6RR ref: 240713/06/202213/06/2022Nid i'w alw i mewn
Application No C21/1183/09/LL Land by Mor Awelon, Tywyn, LL36 9HG ref: 240613/06/202213/06/2022Nid i'w alw i mewn
Application No C20/0870/45/LL Land At Ysgubor Wen, Pwllheli, LL53 5UB ref: 240513/06/202213/06/2022Nid i'w alw i mewn
ETHOL CADEIRYDD ref: 240013/06/202213/06/2022Nid i'w alw i mewn
Application No C21/1206/25/LL Land Adjacent To Bro Infryn, Glasinfryn, LL57 4UR ref: 241013/06/202213/06/2022Nid i'w alw i mewn
Application No C22/0239/15/LL Electric Mountain Visitor Centre, Oriel Eryri, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4UR ref: 240913/06/202213/06/2022Nid i'w alw i mewn
Application No C21/0734/46/LL Tyddyn Isaf, Tudweiliog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8PB ref: 240413/06/202213/06/2022Nid i'w alw i mewn
ETHOL IS-GADEIRYDD ref: 240113/06/202213/06/2022Nid i'w alw i mewn