Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Gweddarllediad: Gwylio'r gweddarllediad

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol ac i nodi materion protocol. 

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

4.

CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO

Cyflwyno adroddiad Pennaeth Adran Amgylchedd.

 

4.1

Cais Rhif - C20/0324/17/DT - Y Borth, 30 Cae Sarn, Y Groeslon, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7TW pdf eicon PDF 295 KB

Estyniad blaen, ochr a cefn.

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Eric M Jones

 

Dolen i'r dogfennau cefndirol perthnasol

 

Dogfennau ychwanegol:

4.2

Cais Rhif C20/0222/20/LL - Swn Y Mor, Caernarfon, LL55 1UE pdf eicon PDF 384 KB

Dymchwel stablau presennol a chodi stablau newydd ynghyd â chodi adeilad ysgol farchogaeth dan do, manege a seilwaith cysylltiol (gan gynnwys ad-drefnu'r trefniadau mynediad a pharcio)

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Gareth Griffith

 

Dolen i'r dogfennau cefndirol perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

4.3

Cais Rhif C20/0102/33/LL - Plas yng Ngheidio, Ceidio, Pwllheli pdf eicon PDF 239 KB

Ymestyn safle carafanau teithiol presennol i dir gerllaw trwy greu mynediad newydd o'r safle gwersylla presennol, symud lleoliad un garafán deithiol ac ychwanegu 8 carafán deithiol newydd.

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Anwen Davies

 

Dolen i'r dogfennau cefndirol perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

4.4

Cais Rhif C20/0250/11/LL - Mostyn Arms, Mostyn Arms, 27 Stryd Ambrose, Bangor, Gwynedd, LL57 1BH pdf eicon PDF 240 KB

Newid defnydd llawr gwaelod o dafarndy i fflat breswyl

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Keith Jones

 

Dolen i'r dogfennau cefndirol perthnasol

Dogfennau ychwanegol: