Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

4.

CAIS AM DRWYDDED EIDDO pdf eicon PDF 259 KB

Canolfan y Fron, Llandwrog, Caernarfon, LL54 7BB.

 

I ystyried y cais

Dogfennau ychwanegol:

5.

CAIS AM DRWYDDED EIDDO pdf eicon PDF 247 KB

Y Grochan, ‘Stryd Twll yn y Wal’, Caernarfon

 

I ystyried y cais

Dogfennau ychwanegol: