Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddarganfod y gwybodaeth diweddaraf yng nghyswllt penderfyniadau Pwyllgorau'r Cyngor sydd yn gwneud penderfyniadau.

Neu fe allwch ymweld â tudalen penderfyniadau swyddogion i weld gwybodaeth yng nghyswllt penderfyniadau dirprwyedig swyddogion.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Eitemau a alwyd i mewn
CAIS AM DRWYDDED HACNI/HURIO PREIFAT ref: 204413/09/202113/09/2021Nid i'w alw i mewn
FORWARD WORK PROGRAM ref: 204207/09/202107/09/2021Nid i'w alw i mewn
PERFORMANCE REPORT OF THE CABINET MEMBER FOR THE ENVIRONMENT ref: 204107/09/202107/09/2021Nid i'w alw i mewn
ADRODDIAD PERFFORMIAD AELOD CABINET DROS YR ADRAN BRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL AC YMGYNGHORIAETH GWYNEDD ref: 204007/09/202107/09/2021Nid i'w alw i mewn