Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddarganfod y gwybodaeth diweddaraf yng nghyswllt penderfyniadau Pwyllgorau'r Cyngor sydd yn gwneud penderfyniadau.

Neu fe allwch ymweld â tudalen penderfyniadau swyddogion i weld gwybodaeth yng nghyswllt penderfyniadau dirprwyedig swyddogion.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Eitemau a alwyd i mewn
PROSIECT GWARCHOD ENWAU LLEOEDD CYNHENID ref: 50000001619/10/202119/10/2021Nid i'w alw i mewn
CAMU YMLAEN: ADRODDIAD SICRWYDD COMISIYNYDD Y GYMRAEG ref: 50000001519/10/202119/10/2021Nid i'w alw i mewn
CYNLLUN HYBU'R GYMRAEG: CYLLID ref: 50000001419/10/202119/10/2021Nid i'w alw i mewn
CYNLLUN HYBU'R GYMRAEG: AMGYCLHEDD ref: 50000001319/10/202119/10/2021Nid i'w alw i mewn
DIWEDDARIAD AR FATERION RHEOLAETHOL YR HARBWR ref: 210519/10/202119/10/2021Nid i'w alw i mewn
CYNLLUN HYBU'R GYMRAEG: PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL ref: 50000001219/10/202119/10/2021Nid i'w alw i mewn