Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddarganfod y gwybodaeth diweddaraf yng nghyswllt penderfyniadau Pwyllgorau'r Cyngor sydd yn gwneud penderfyniadau.

Neu fe allwch ymweld â tudalen penderfyniadau swyddogion i weld gwybodaeth yng nghyswllt penderfyniadau dirprwyedig swyddogion.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Eitemau a alwyd i mewn
GWASANAETH GWARCHOD Y CYHOEDD - GWAITH YN YSTOD Y PANDEMIG ref: 76125/02/202125/02/2021Nid i'w alw i mewn
CANLLAW CYNLLUNIO ATODOL: CYFLEUSTERAU A LLETY I<br/>DWRISTIAID<br/> ref: 76025/02/202125/02/2021Nid i'w alw i mewn
RHAGLEN WAITH CYNLLUN GWIETHREDU HAWLIAU TRAMWY ref: 75925/02/202125/02/2021Nid i'w alw i mewn
CAIS AM ADOLYGIAD TRWYDDED EIDDO ref: 75623/02/202123/02/2021Nid i'w alw i mewn
PUBLIC SERVICE OMBUDSMAN WALES CONSULTATION - NEW DRAFT GUIDANCE ON THE CODE OF CONDUCT FOR MEMBERS OF COUNTY AND COMMUNITY / TOWN COUNCILS ref: 75822/02/202122/02/2021Nid i'w alw i mewn
HUNAN ASESIAD A RHAGLEN WAITH ref: 75722/02/202122/02/2021Nid i'w alw i mewn