Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddarganfod y gwybodaeth diweddaraf yng nghyswllt penderfyniadau Pwyllgorau'r Cyngor sydd yn gwneud penderfyniadau.

Neu fe allwch ymweld â tudalen penderfyniadau swyddogion i weld gwybodaeth yng nghyswllt penderfyniadau dirprwyedig swyddogion.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Eitemau a alwyd i mewn
APPLICATION NO C19/0903/33/LL Plas yng Ngheidio, Ceidio, Pwllheli ref: 48802/07/202002/07/2020Nid i'w alw i mewn
APPLICATION NO C20/0002/11/LL Land near Ysgol Friars, Bangor ref: 49102/07/202002/07/2020Nid i'w alw i mewn
APPLICATION NO C19/1123/40/LL Warws Hufenfa De Arfon, Y Ffor, Pwllheli ref: 49002/07/202002/07/2020Nid i'w alw i mewn
APPLICATION NO C20/0083/11/DT 33 Bryn Eithinog, Bangor, Gwynedd ref: 49202/07/202002/07/2020Nid i'w alw i mewn