Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddarganfod y gwybodaeth diweddaraf yng nghyswllt penderfyniadau Pwyllgorau'r Cyngor sydd yn gwneud penderfyniadau.

Neu fe allwch ymweld â tudalen penderfyniadau swyddogion i weld gwybodaeth yng nghyswllt penderfyniadau dirprwyedig swyddogion.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau

29/04/2021 - CYNLLUN HYBU'R GYMRAEG 2019 - 2023: CYFRANIAD ADRAN YMGYNGHORIAETH ref: 1846    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Iaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 29/04/2021 - Pwyllgor Iaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 29/04/2021

Effective from: 29/04/2021

Penderfyniad:

a)    Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau a dderbyniwyd.

b)    Dymuno’n dda i’r adran yn eu hymgais barhaol i hyrwyddo defnydd y Gymraeg ymhellach ymysg eu staff.

 


29/04/2021 - WELSH GOVERNMENT POLICY ON LANGUAGE TRANSMISSION AND USE IN FAMILIES ref: 1848    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Iaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 29/04/2021 - Pwyllgor Iaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 29/04/2021

Effective from: 29/04/2021

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau a dderbyniwyd.

 


29/04/2021 - WELSH LANGUAGE PROMOTION PLAN 2019 - 2023: ECONOMY AND COMMUNITY ref: 1847    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Iaith

Gwnaed yn y cyfarfod: 29/04/2021 - Pwyllgor Iaith

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 29/04/2021

Effective from: 29/04/2021

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau a dderbyniwyd.

 


27/04/2021 - CAIS AM DRWYDDED EIDDO ref: 1845    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog

Gwnaed yn y cyfarfod: 27/04/2021 - Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 27/04/2021

Effective from: 27/04/2021

Penderfyniad:

Caniatáu’r cais

 


23/04/2021 - PENODI PRIF WEITHREDWR ref: 1840    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Y Cyngor

Gwnaed yn y cyfarfod: 23/04/2021 - Y Cyngor

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 23/04/2021

Effective from: 23/04/2021

Penderfyniad:

Penodi Mr Dafydd Gibbard i’r swydd Prif Weithredwr, yn unol ag argymhelliad y Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion.

 


22/04/2021 - PUBLIC PROTECTION SERVICES ref: 1844    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu Cymunedau

Gwnaed yn y cyfarfod: 22/04/2021 - Pwyllgor Craffu Cymunedau

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 22/04/2021

Effective from: 22/04/2021

Penderfyniad:

(a)  Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau a wnaed yn ystod y cyfarfod.

(b)  Argymell i’r Cabinet ystyried edrych ar raddau cyflogau staff ar draws y Cyngor a sut maent yn cymharu â chyflogau cynghorau cyfagos.

 


22/04/2021 - CONTROL OF FIREWORK DISPLAYS ref: 1843    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu Cymunedau

Gwnaed yn y cyfarfod: 22/04/2021 - Pwyllgor Craffu Cymunedau

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 22/04/2021

Effective from: 22/04/2021

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau a wnaed yn ystod y cyfarfod.


22/04/2021 - BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS - CYNNYDD AR WIREDDU'R CYNLLUN LLESIANT ref: 1842    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu Cymunedau

Gwnaed yn y cyfarfod: 22/04/2021 - Pwyllgor Craffu Cymunedau

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 22/04/2021

Effective from: 22/04/2021

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau a wnaed yn ystod y cyfarfod.