Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Aml-Leoliad - Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH ac ar Zoom

Cyswllt: Sioned Mai Jones  01286 679665

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

Dogfennau ychwanegol:

4.

MATERION YN CODI O DROSOLWG A CHRAFFU

Dogfennau ychwanegol:

5.

COFNODION CYAFARFOD A GYNHALIWYD AR 7 MAWRTH pdf eicon PDF 293 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

ACHOS BUSNES CARTREF GOFAL PENYBERTH, PENRHOS pdf eicon PDF 321 KB

Mae Atodiad B a C ar wahân ar gyfer Aelodau’r Cabinet yn unig.

 

Mae’r ddau atodiad yn eithriedig o dan Baragraff 14 o Atodiad 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 - Gwybodaeth ynglŷn â thrafodion ariannol neu fusnes unrhyw berson penodol (yn cynnwys yr awdurdod sydd yn dal y wybodaeth hynny)

 

Mae cynnwys yr eitem yn cynnwys gwybodaeth masnachol sensitif am elfennau ariannol y prosiect. Mae hyn yn berthnasol i nifer o gartrefi preswyl a nyrsio y sector annibynnol yn benodol Atodiad B a C.

Cyflwynwyd gan: Cyng. Dilwyn Morgan

Dogfennau ychwanegol:

7.

BIDIAU UN-TRO 2023-24 pdf eicon PDF 269 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Dyfrig Siencyn

Dogfennau ychwanegol:

8.

YSGOL FELINWNDA pdf eicon PDF 437 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Beca Brown

Dogfennau ychwanegol:

9.

STRATEGAETH IAITH GWYNEDD 2023 pdf eicon PDF 299 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Menna Jones

Dogfennau ychwanegol:

10.

ECONOMI CYLCHOL GWYNEDD pdf eicon PDF 206 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Dyfrig Siencyn

Dogfennau ychwanegol:

11.

YMATEB CYNGOR GWYNEDD I YMGYNGHORIAD LLYWODRAETH CYMRU I SEFYDLU CYNLLUN TRWYDDEDU STATUDOL YNG NGHYMRU AR GYFER LLETY GWYLIAU pdf eicon PDF 199 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Dyfrig Siencyn

Dogfennau ychwanegol: