Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhodri Jones  01286 679256

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

I ethol Cadeirydd ar gyfer 2022-2023

Penderfyniad:

Ethol y Cynghorydd Elfed Wyn ap Elwyn yn Gadeirydd y Pwyllgor Iaith ar gyfer y flwyddyn 2022/23.

 

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

I ethol Is-Gadeirydd ar gyfer 2022-2023

Penderfyniad:

Ethol y Cynghorydd Llio Elenid Owen yn Is-Gadeirydd y Pwyllgor Iaith ar gyfer y flwyddyn 2022/23.

 

3.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

5.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried

 

6.

COFNODION pdf eicon PDF 340 KB

7.

ADRODDIAD BLYNYDDOL AR WEITHREDIAD SAFONAU'R GYMRAEG pdf eicon PDF 351 KB

I gyflwyno’r Adroddiad Blynyddol drafft i'w gymeradwyo gan yr Aelodau

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

8.

POLISI IAITH A GWEITHGAREDDAU HYBU'R GYMRAEG: ADRAN OEDOLION, IECHYD A LLESIANT pdf eicon PDF 442 KB

Cyflwyno gwybodaeth am gyfraniad yr Adran i’r Polisi Iaith, a sut mae’r adran yn mynd ati i hybu a hyrwyddo’r Gymraeg yn eu gwaith.

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau a dderbyniwyd.

 

9.

POLISI IAITH A GWEITHGAREDDAU HYBU'R GYMRAEG: ADRODDIAD GAN ADRAN PLANT A CEFNOGI POBL pdf eicon PDF 464 KB

Cyflwyno gwybodaeth am gyfraniad yr Adran i’r Polisi Iaith, a sut mae’r adran yn mynd ati i hybu a hyrwyddo’r Gymraeg yn eu gwaith.

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau a dderbyniwyd.

 

10.

POLISI IAITH pdf eicon PDF 348 KB

I gyflwyno diwygiad o Bolisi Iaith y Cyngor er mwyn i Aelodau’r Pwyllgor ei drafod a’i gymeradwyo i symud ymlaen i gael cymerdwyaeth y Cabinet.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad: