Rhaglen

Lleoliad: Virtual Meeting - Teams

Cyswllt: Ffion Bryn Jones 

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldebau.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

Unrhyw faterion brys i’w drafod.

4.

COFNODION pdf eicon PDF 407 KB

I gadarnhau fod y cofnodion o’r cyfarfod blaenorol ar 28/06/2021 yn gywir.

 

(Copi wedi ei atodi)

5.

MATERION YN CODI O’R COFNODION pdf eicon PDF 749 KB

·       Balans Ysgolion - 31/03/2021

·       Grantiau Ysgolion – 2021/22

·       Diweddariad Gweithgor Cyllid ADY

·       Cyfundrefn Addysg Drochi tuag at 2032 a thu hwnt

6.

RÔL A CHYFANSODDIAD Y FFORWM pdf eicon PDF 341 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

CYLLIDEB 2022/23

Fe fydd Cyflwyniad llafar yn cael ei roi gan Pennaeth Cyllid.

 

8.

STRATEGAETH DDIGIDOL YSGOLION pdf eicon PDF 359 KB

9.

DYRANIAD CYNNAL TIROEDD pdf eicon PDF 449 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

RHAGLEN WAITH pdf eicon PDF 195 KB

11.

DYDDIAD CYFARFOD NESAF