Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol - Zoom

Cyswllt: Eirian Roberts  01286 679018

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION pdf eicon PDF 309 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 10 Mehefin, 2021 fel rhai cywir.

Dogfennau ychwanegol:

5.

PENDERFYNIAD Y CABINET - 28-09-21 - EITEM 8 - YSGOL ABERSOCH pdf eicon PDF 305 KB

Ystyried adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Democratiaeth.

Dogfennau ychwanegol:

6.

YR ECONOMI A CHEFNOGAETH I FUSNESAU pdf eicon PDF 120 KB

Aelod Cabinet – Y Cynghorydd Gareth Thomas

 

Ystyried adroddiad ar yr uchod.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

GAGENDOR LLES A CHYRHAEDDIAD pdf eicon PDF 415 KB

Aelod Cabinet – Y Cynghorydd Cemlyn Williams

 

Ystyried adroddiad ar yr uchod.

Dogfennau ychwanegol:

8.

RHAGLEN WAITH CRAFFU DDIWYGIEDIG 2021-22 pdf eicon PDF 300 KB

Cyflwyno rhaglen waith craffu ddiwygiedig ar gyfer 2021/22.

Dogfennau ychwanegol: