Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhodri Jones  01286 679256

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

I nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellr eu hystyried.

4.

COFNODION pdf eicon PDF 431 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 10 Hydref 2022 fel rhai cywir.

5.

CYNLLUN HYBU'R GYMRAEG: ADRAN ADDYSG pdf eicon PDF 507 KB

I gyflwyno gwybodaeth am gyfraniad yr adran i’r Polisi Iaith.

6.

CYNLLUN HYBU'R GYMRAEG: ADRAN CEFNOGAETH GORFFORAETHOL pdf eicon PDF 390 KB

I gyflwyno gwybodaeth am gyfraniad yr adran i’r Polisi Iaith.

 

7.

CYNLLUN HYBU'R GYMRAEG: ADRAN TAI AC EIDDO pdf eicon PDF 483 KB

I gyflwyno gwybodaeth am gyfraniad yr adran i’r Polisi Iaith.

 

8.

CANLYNIADAU CYFRIFIAD 2021 - YR IAITH GYMRAEG pdf eicon PDF 808 KB

Rhannu Gwybodaeth o’r Cyfrifiad am niferoedd a chyfran y siaradwyr Cymraeg yng Ngwynedd.

9.

COMISIYNYDD Y GYMRAEG: ADRODDIAD SICRWYDD 2021-22 pdf eicon PDF 827 KB

Er gwybodaeth yn unig.

10.

LLYWODRAETH CYMRU: LLYTHYR GAN WEINIDOG Y GYMRAEG AC ADDYSG pdf eicon PDF 158 KB

Er gwybodaeth yn unig, ni fydd trafodaeth ar gynnwys y llythyr. Mae’r eitem hon wedi cael ei gyfieithu i’r Saesneg gan y Cyngor.