Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting - Zoom. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  E-bost: lowrihafevans@gwynedd.llyw.cymru

Gweddarllediad: Gwylio'r gweddarllediad

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol ac i nodi materion protocol. 

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION pdf eicon PDF 274 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 02/03/20 fel rhai cywir.

Dogfennau ychwanegol:

5.

CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO

Cyflwyno adroddiad Pennaeth Adran Amgylchedd.

Dogfennau ychwanegol:

5.1

CAIS RHIF C19/0903/33/LL Plas yng Ngheidio, Ceidio, Pwllheli pdf eicon PDF 234 KB

Cais i ddiwygio amodau 4 (tymor), 7 (cyflwyno a cytuno manylion podiau) a 8 (cytuno manylion storio) ynghlwm â chaniatad cynllunio C14/1218/33/LL

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Anwen Davies

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

 

Dogfennau ychwanegol:

5.2

CAIS RHIF C19/1123/40/LL Warws Hufenfa De Arfon, Y Ffor, Pwllheli pdf eicon PDF 219 KB

Newid defnydd rhan o adeilad i ffurfio modurdy a safle MOT

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Peter Read

 

Dolen i'r dogfennau perthnasol

 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.3

CAIS RHIF C20/0002/11/LL Tir ger Ysgol Friars, Bangor pdf eicon PDF 540 KB

Gwaith peirianyddol er mwyn gwella caeau chwarae presennol gan ddefnyddio pridd o safle gyfochrog Ysgol Y Garnedd

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Elin Walker Jones

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.4

CAIS RHIF C20/0083/11/DT 33 Bryn Eithinog, Bangor, Gwynedd pdf eicon PDF 245 KB

Cais ar gyfer codi estyniad deulawr blaen a cefn ac ychwanegu ffenestri yn y to (dyluniad diwygiedig i'r hyn a wrthodwyd o dan cais C19/1135/11/LL)

 

AELOD LLEOL: Cynghorydd Elin Walker Jones

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

 

 

Dogfennau ychwanegol: