Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Siambr Hywel Dda, Swyddfeydd y Cyngor Caernarfon ac yn rhithiol drwy Zoom. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Eirian Roberts  01286 679018

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION pdf eicon PDF 338 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 8 Mehefin, 2023 fel rhai cywir.

Dogfennau ychwanegol:

5.

CYNLLUN DIGIDOL - 2023-28 pdf eicon PDF 103 KB

Aelod Cabinet – Y Cynghorydd Ioan Thomas

 

Cyflwyno adroddiad ar yr uchod.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau.

 

6.

ADRODDIAD YMCHWILIAD CRAFFU YSGOLION UWCHRADD CATEGORI 3 GWYNEDD pdf eicon PDF 250 KB

Cyflwyno adroddiad yr Ymchwiliad Craffu.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 

(i)     Cymeradwyo adroddiad Ymchwiliad Craffu Ysgolion Uwchradd Categori 3 Gwynedd.

(ii)    Derbyn diweddariad gan yr Aelod Cabinet ar weithrediad fesul argymhelliad yng nghyfarfod 21 Mawrth, 2024.

(iii)  Derbyn bod yr hyn a gyflawnwyd gan yr ymchwiliad yn ateb y gofyn o ran y rhybudd o gynnig a gyflwynwyd gan y Cynghorydd Rhys Tudur i’r Cyngor llawn ar 4 Mai, 2023.

 

7.

STRATEGAETH ADDYSG GWYNEDD TUAG AT 2032 pdf eicon PDF 440 KB

Aelod Cabinet – Y Cynghorydd Beca Brown

 

Cyflwyno adroddiad ar yr uchod.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau.

 

8.

PRESENOLDEB AC YMDDYGIAD DISGYBLION YSGOLION GWYNEDD pdf eicon PDF 404 KB

Aelod Cabinet – Y Cynghorydd Beca Brown

 

Cyflwyno adroddiad ar yr uchod.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau.

 

9.

BLAEN-RAGLEN PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG AC ECONOMI 2023/24 pdf eicon PDF 488 KB

Mabwysiadu rhaglen waith ddiwygiedig ar gyfer 2023/24.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

 

(i)     Derbyn cais yr Adran Addysg i raglennu eitem ychwanegol ac ail amserlennu rhai eitemau sydd i’w craffu yn ystod 2023/24.

(ii)    Craffu’r eitem Anghenion Dysgu Ychwanegol yn y prif lif ac ysgolion arbennig yng nghyfarfod Mawrth 2024.

(iii)   Mabwysiadu rhaglen waith ddiwygiedig ar gyfer 2023/24.