Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

3.

MATERION BRYS

4.

COFNODION pdf eicon PDF 282 KB

5.

GWEITHREDU PENDERFYNIADAU Y PWYLLGOR pdf eicon PDF 274 KB

I ystyried cynnwys yr adroddiad a chynnig unrhyw sylwadau.

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Derbyn yr adroddiad

 

6.

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO 2022-23 pdf eicon PDF 316 KB

I ystyried, cynnig sylwadau a chymeradwyo’r adroddiad

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Derbyn a chymeradwyo’r  Adroddiad Blynyddol

 

Nodyn: Cynnwys manylion cyrsiau hyfforddiant perthnasol mae’r Aelodau wedi fynychu

 

7.

DEDDF LLYWODRAETH LEOL 2021 - HUNANASESIAD pdf eicon PDF 436 KB

I ystyried cynnwys y ddogfen drafft ar gyfer 2022/23 gan gynnig unrhyw sylwadau ac argymhellion

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Derbyn yr adroddiad

 

8.

DATGANIAD O GYFRIFON 2022/23 (Amodol ar Archwiliad) pdf eicon PDF 108 KB

I dderbyn a nodi Datganiad o Gyfrifon y Cyngor (yn amodol ar archwiliad) am 2022/23.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Derbyn y Datganiad o Gyfrifon y Cyngor (yn amodol ar archwiliad) am 2022/23.

 

9.

RHEOLAETH TRYSORLYS 2022/23 pdf eicon PDF 320 KB

I ystyried a nodi’r adroddiad er gwybodaeth

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Derbyn yr adroddiad er gwybodaeth

 

10.

ADRODDIAD BLYNYDDOL CWYNION A GWELLA GWASANAETH 2022-23 pdf eicon PDF 111 KB

I dderbyn yr adroddiad a darparu unrhyw sylwadau neu argymhellion ynglŷn a’r gyfundrefn gwynion sydd yn deillio o dderbyn Llythyr Blynyddol Ombwdsman Cymru ar gyfer y flwyddyn 2022/2023.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Derbyn yr adroddiad

 

11a

ADRODDIADAU ARCHWILIO CYMRU - Diweddariad Ch1 pdf eicon PDF 208 KB

Darparu diweddariad i’r Pwyllgor ar raglen waith Chwarter 1 Archwilio Cymru 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

Derbyn yr adroddiadau

 

Nodyn: 11b – awgrym i gynnwys enwau / engreiffitau o Fentrau Cymdeithasol Gwynedd yn yr ymateb er mwyn deall y cyd-destun yn ehangach

 

11b

DARPARU DIWEDDARIAD I'R PWYLLGOR AR ADRODDIADAU SYDD WEDI EU CYHOEDDI YN DDIWEDDAR GAN ARCHWILIO CYMRU - 'CYFLE WEDI'I GOLLI' - MENTRAU CYMDEITHASOL pdf eicon PDF 206 KB

I ystyried a derbyn yr adroddiad

Dogfennau ychwanegol:

12.

ARGYMHELLION A CHYNIGION GWELLA ADRODDIADAU ARCHWILIO ALLANOL pdf eicon PDF 114 KB

I ystyried bod y camau gweithredu grëwyd mewn ymateb i argymhellion adroddiadau archwilio allanol yn cael eu gwireddu

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Derbyn yr adroddiad

 

13.

ADOLYGIAD Y CYFANSODDIAD pdf eicon PDF 241 KB

I gefnogi newidiadau arfaethedig i'r Cyfansoddiad ac yn argymell i'r Cyngor llawn eu bod yn cael eu mabwysiadu.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Cefnogi’r newidiadau arfaethedig i’r Cyfansoddiad gan argymell i’r Cyngor Llawn eu bod yn cael eu mabwysiadu