Rhaglen

Lleoliad: Hybrid - Siambr Dafydd Orwig, Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon LL55 1SH. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans 01286 679 878  E-bost: lowrihafevans@gwynedd.llyw.cymru

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL A MATERION PROTOCOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol ac i nodi materion protocol. 

.

3.

MATERION BRYS

4.

COFNODION pdf eicon PDF 181 KB

5.

CEISIADAU AM GANIATÂD CYNLLUNIO

5.1

Cais Rhif C22/0898/42/LL Tir ger adeilad trefnwyr angladdau a thoiledau cyhoeddus presennol, Morfa Nefyn, LL53 6BW pdf eicon PDF 216 KB

Adeiladu Capel Gorffwys

 

Aelod Lleol: Cynghorydd Gareth Tudor Morris Jones

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.2

Cais Rhif C24/0071/16/LL Tanwydd CNC, Parc Bryn Cegin, Llandygai, Bangor, Gwynedd, LL57 4BG pdf eicon PDF 189 KB

Codi 10 uned ddiwydiannol, mynediad newydd, parcio a thirlunio.

 

Aelod Lleol: Cynghorydd Dafydd Meurig

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.3

Cais Rhif C23/0936/14/LL Lladd-dy Caernarfon, Ystâd Ddiwydiannol Cibyn, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2BD pdf eicon PDF 273 KB

Cais llawn ar gyfer codi gweithdy/swyddfa newydd, adeilad gweithdy/weldio ac uned golchi cerbydau ynghyd â thanc storio tanwydd preifat a mannau ategol eraill

 

Aelod Lleol: Cynghorydd Dewi Jones

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol:

5.4

Cais Rhif C24/0011/30/AM Bodernabwy, Aberdaron, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8BH pdf eicon PDF 312 KB

Cais amlinellol gyda rhai materion wedi eu cadw yn ôl (edrychiad, tirlunio) ar gyfer creu 5 llain hunan adeiladu ar gyfer tai fforddiadwy.

 

Aelod Lleol: Cynghorydd Gareth Williams

 

Dolen i'r dogfennau cefndir perthnasol

Dogfennau ychwanegol: